Oddlužení

efektivní řešení dluhové pasti

Máte dluhy??? Splácíte a splácíte, ale nevidíte světlo na konci tunelu???

Pokud jste se dostali do problémů se splácením Vašich závazků, může pro Vás být oddlužení vysvobozením z dluhové pasti.

V naší kanceláři Vám rádi poradíme, zda je pro Vás oddlužení správnou volbou, seznámíme Vás s celým procesem a připravíme návrh na povolení oddlužení k soudu.


Budeme od Vás potřebovat:

- doklad o Vašich věřitelích

- doklady o Vašich příjmech za posledních 12 měsíců

- doklady o Vašich výdajích, o Vašem majetku

- popis Vaší situace

- další podklady dle osobního projednání 

Odměna za sepis a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení ze zákona odpovídá částce 4.000,- Kč bez DPH (6.000,- Kč bez DPH v případě společného oddlužení manželů).

 • Odměna zahrnuje:

 • Odměnu advokáta za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení (vč. insolv. Návrhu) na základě zvláštní plné moci (§ 97 odst. 3 IZ)
 • Odměnu za činnosti nezbytně spojené se sepisem a podáním návrhu
 • Porada s klientem
 • Odstranění případných vad návrhu
 • Povinné poučení dle § 390a odst. 1 IZ)
 • Vyhodnocení podkladů a informacích dodaných dlužníkem ohledně závazků, majetku a příjmů, očekávané míry uspokojení věřitelů.
 • Náhradu vynaložených souvisejících nákladů

 • Odměna nezahrnuje (odměna se sjednává smluvně):

 • Odměnu za zastoupení v celém insolvenčním řízení
 • Odměnu za úkony v jiných věcech
 • Právní rozbor - posouzení možnosti a vhodnosti návrhu na povolení oddlužení
 • Jednání s konkrétním věřitelem, zjišťování dluhů dlužníka
 • Právní služby poskytnuté po podání návrhu na povolení oddlužení
 • Náhrada nákladů nesouvisejících se sepisem a podáním návrhu na povolení oddlužení