Náš tým

Členy našeho týmu jsou:

Mgr. Andrea Kadlecová

advokátka

Narodila jsem se v roce 1989 v Kraslicích a celý život jsem bydlela v Sokolově. 

V Sokolově jsem také navštěvovala základní školu a následně sokolovské Gymnázium, kde jsem v roce 2008 odmaturovala. 

V letech 2008-2013 jsem studovala obor právní věda na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. 

Po ukončení vysokoškolského studia jsem vykonávala tříletou koncipientskou praxi nejprve krátce v Karlových Varech a následně v advokátní kanceláři JUDr. Vlasty Dohnalové v Sokolově. 

Zde jsem setrvala i po složení advokátní zkoušky v roce 2017, jako zaměstnaný advokát.

Od 1. 10. 2018 vykonávám advokacii jako samostatný advokát.