Ceník služeb

Snažíme se o individuální přístup také při sjednání odměny za poskytování právních služeb. Vždy je možné se dohodnout na výši či způsobu zaplacení odměny. Nebráníme se protopostupnému splácení odměny advokáta, pokud se klient momentálně nachází v tíživé finanční situaci.  

Odměna za poskytování právních služeb je individuální, a to vždy s ohledem na okolnosti jednotlivého případu a potřeby každého klienta. Výše odměny se zpravidla řídí dohodou mezi advokátem a klientem (smlouva o poskytnutí právní pomoci), přičemž takto stanovená odměna může být:

hodinová sazba

Hodinová sazba se používá zejména při vyúčtování odměny za jednorázové porady, za první schůzku ve věci nebo na základě dohody s klientem. 

Výše odměny advokáta  je dána počtem odpracovaných hodin za dohodnutou hodinovou sazbu.

Hodinová sazba je závislá na situaci klienta, časové náročnosti či obtížnosti úkonu.


1.500 Kč/hod.

Paušální sazba

Výše odměny advokáta určena pevnou částkou za provedení určitého právního úkonu, případně pevnou částkou za určité časové období (obvykle za jeden měsíc). 

Vhodné pro společnosti či obce, které využívají právních služeb pravidelně. Výhodou pak je například poskytnutí právních služeb kdykoliv k dispozici či podrobná znalost klienta.

zpravidla

5.000 Kč a více dle obsahu dohody a rozsahu služeb
  

Tarif

Není-li odměna smluvně sjednána, je účtována odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty

1. do 500 Kč - 300 Kč,
2. přes 500 Kč do 1000 Kč  - 500 Kč,
3. přes 1000 Kč do 5000 Kč  -  1000 Kč,
4. přes 5000 Kč do 10000 Kč  -  1500 Kč,
5. přes 10000 Kč do 200000 Kč -  1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000 Kč,
6. přes 200000 Kč do 10000000 Kč -  9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10000 Kč, o které hodnota převyšuje 200000 Kč,
7. přes 10000000 Kč -  48300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000000 Kč. 

v závislosti na tzv. tarifní hodnotě

Hotové náklady

Hotové náklady spojené s poskytováním právních služeb

 (správní a soudní poplatky, cestovné, režijní paušál, 

náklady na opatření podkladů apod.) jsou klientovi účtovány 

samostatně - nejsou zahrnuty v odměně

soudní poplatky
správní poplatky
RP 300 Kč/úkon
další hotové náklady 

Zpracování návrhu na povolení oddlužení

(společný návrh manželů)

4000 Kč

6000 Kč

  • Advokátní kancelář neúčtuje odměnu za jednorázová telefonické či e-mailové konzultace a jednoduché administrativní úkony.

Odměna za vykonané právní služby ( záloha na právní služby ) je klientům fakturována vždy po dohodě s advokátem.

Advokát není plátcem daně z přidané hodnoty.